right_sec_bg

Datum naslednjega
izobraževanja: /

Od konca prijav že 123 dni 20 ur 18 minut
Predavateljica

Pravo

Zaposliti ali sodelovati z vašimi pogodbenimi delavci?

Lokacija: GZS Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izobraževanje je namenjeno: vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, direktorjem in vsem, ki redno partnersko sodelujejo s partnerji na osnovi civilnih pogodb in preko študentskih napotnic. Vsem, ki želijo mirno spati pred prihodom delovnega inšpektorja.

Prejeli boste natančno informacijo, kako zastaviti opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava. Prepoznali boste položaj ekonomsko odvisne osebe in kako ravnati v tem primeru. Na koncu pa boste prejeli navodila in napotke za sklenitev pravilne pogodbe za opravljanje dela.

Veliko sodelujete s samostojnimi podjetniki, študenti itd. – na kaj je pozoren inšpektor ko ugotavlja, ali gre za obstoj delovnega razmerja?

Ni nujno, da opravljanje dela vedno zaupamo samo svojim zaposlenim na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, temveč lahko z osebami sklepamo različne oblike pogodb civilnega prava, in sicer glede na status, ki ga ima oseba, ki bo delo izvršila – od podjemnih do avtorskih pogodb, do raznih pogodb o poslovnem sodelovanju, predvsem s samostojnimi podjetniki. Na delavnici bodo predstavljene vse oblike pogodb ter nasveti, katero vrsto pogodbe je potrebno skleniti v posameznem primeru. Predstavljene bodo tudi sankcije v primeru sklenitve neustrezne pogodbe, in sicer od potencialnih tožb osebe, ki opravlja delo, do glob, ki jih lahko izreče inšpektor za delo. Podrobneje o programu

 

 

 

 

Delovni inšpektor ve kje in kako poiskati nepravilnosti

Delodajalci nenamerno, včasih pa tudi namerno delajo zgornje napake. Pri tem se ne zavedajo, da delovni inšpektorji uporabljajo izjemno dober postopek za prepoznavanje elemenotv delovnega razmerja in ekonomsko odvisnih oseb v vašem poslovanju. Na kratko; če mislite, da boste lahko ukanili inšpektorja, se krepko motite. Zgovoren je podatek, da je v povprečju ugotovljenih več kot 200 tovrstnih kršitev letno.

Visoke kazni  za kršitelje

Kršitelji morajo tako zaposliti »delavca« in plačati finančne obveznosti iz delovnega razmerja za nazaj. Globa lahko znaša od 3.000,00 EUR, pa vse do 20.000,00 EUR, lahko pa pride tudi do kazenske ovadbe.

 

 

 

 

 

Cilji izobraževanja – katere odgovore boste prejeli na izobraževanju

  • Kdaj gre za delovno razmerje in kateri so elementi delovnega razmerja?
  • Kako zastaviti opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, da boste mirno spali pred prihodom inšpektorja?
  • Kaj je položaj ekonomsko odvisne osebe in kaj narediti, če ugotovimo, da gre za ekonomsko odvisno osebo?
  • Kakšni sta najnovejša sodna praksa in praksa inšpekcije za delo?
  • Praktični primeri in napotki za sklenitev pravilne pogodbe za opravljanje dela.
  • Več o programu

Vodja delavnice Katja Seljak Varga 

 Mag. Katja Seljak Varga je odvetnica z odvetniško pisarno v Domžalah. Pokriva gospodarsko, statusno, insolventno, izvršilno, civilno, družinsko, odškodninsko, dedno in stvarno pravo. Pravi, da njen »bombonček« predstavlja delovno pravo, s katerim se vsakodnevno srečuje. Svetuje in zastopa tako delavce in delodajalce. Vsaka stranka je njena osrednja točka delovanja, saj jo obravnava individualno in se zaveda njenega edinstvenega pomena. Več o predavateljici

 

Kako, kdaj in kje?

Kotizacija znaša 176 EUR (DDV ni vključen).  Ob prijavi več udeležencev iz istega podjetja, vam pripada  10% popust. Prijava vključuje: 

  • izvedbo delavnice s pripadajočimi gradivi za prenos znanja v podjetju
  • potrdilo o udeležbi,
  • osvežilne napitke in prigrizek med odmori,
  • prezplačno parkiranje v garažni hiši.

 

Seminar

176,00 € + DDV

Prijava

Ne zamudite priložnosti

Koledar izobraževanj »