right_sec_bg

Datum naslednjega
izobraževanja: /

Od konca prijav že 171 dni 11 ur 5 minut
Predavateljica

Upravljanje s človeškimi viri

Zakonsko obvezni interni akti v podjetju

Lokacija: GZS Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izobraževanje je namenjeno: vodjem kadrovskih služb, kadrovnikom, direktorjem in vsem, ki želijo imeti brezhibno urejene zakonsko obvezne interne akte podjetja. Vsem, ki želijo pred prihodom delovnega inšpektorja mirno spati.

Prejeli boste natančne informacije o tem, kako vzpostaviti in izvajati zakonsko obvezne interne akte. Pojasnili bomo tudi vsa siva področja v zakonodaji, ki jih najdemo na tem področju.

Program izobraževanja

1.     Izjava z oceno tveganja in zdravniška ocena delovnih mest

 • Zakaj je neustrezna ocena tveganja najpogostejša sankcija inšpektorja za varstvo pri delu?
 • Kako nas lahko dobro izdelana zdravniška ocena delovnega mesta obvaruje pred sankcijami in drugimi tveganji?
 • Kakšne so zakonske zahteve in usmeritve za oceno tveganja pri enoosebnih družbah in kdaj se ne izplača tvegati?
 • V primeru opustitve varnostnih ukrepov in malomarnosti delodajalca stroški zdravljenja delavca zapadejo na delodajalca!
 • Usmeritve v primeru psihosocialnih tveganj, zlorabi nedovoljenih substanc, ravnanja v primeru nasilja tretjih oseb, prva pomoč in promocija zdravja!

2.     S fleksibilno sistemizacijo poenostavimo notranje prerazporeditve delavcev

 • Zakonski vidik in temelji za pripravo sistemizacije.
 • Kdaj je smiselno razmišljati o sistemizaciji po vrsti del in kdaj po delovnih mestih?
 • Prednosti in slabosti sistemizacije po vrsti del in sistemizacije po delovnih mestih.
 • Kaj pomeni večja fleksibilnost sistemizacije za vodje?
 • Pri sistemizaciji velja načelo »Manj je več!«.
 • Kaj so obvezne vsebine opisov in kje delamo najpogostejše napake?
 • Za "feedback" prinesite opis svojega delovnega mesta.

3.     Vzpostavitev varnega delovnega okolja

 • Kako postaviti pravilnik o mobingu, da le-ta ne bo imel negativnega prizvoka?
 • Preventivni ukrepi kot del kulture podjetja.
 • Ali obstajajo konfliktni zaposleni?
 • Pomen izjav in zavez sodelavcev.
 • Podrobneje o ciljih delavnice

 

 

 

 

 

 

 

4.     Preverjanje zlorab alkohola in drugih nedovoljenh substanc ni kot dvorezni meč

 • Pasti dokazovanja suma zlorabe nedovoljenih substanc.
 • Kako čim bolje opredeliti odgovornost sodelavcev, ki ne obvestijo nadrejenega o zaznani kršitvi?
 • Zakaj mora delodajalec sprejeti akt?
 • Kako pravilno ukrepati v primeru odstranitve delavca z delovnega mesta?
 • Kaj pravi sodna praksa?
 • Pomen izjav in zavez sodelavcev.

5.     Ali ste glede na vašo dejavnost in tveganja opredelili ukrepe v primeru nasilja tretjih oseb

 • Kdaj je smiselno postaviti akt ali navodila za ukrepanje?
 • Kateri so še možni drugi ukrepi?
 • V katerih dejavnostih inšpektor za varnost pri delu zahteva ukrepe v primeru nasilja tretjih oseb.
 • Podrobneje o ciljih delavnice

 

 

 

 

 

 

6.     Promocija zdravja na delovnem mestu

7.     Kakšni so vaši ukrepi za prvo pomoč in kaj vam nalaga zakon?

8.     Pravilnik o nagrajevanju je morda obvezen tudi za vaše podjetje

 • Cilji nagrajevanja.
 • Kako ukrepati, da administracija ocenjevanja ne ubije dobrih modelov nagrajevanja?
 • Kakšen mora biti namen nagrajevanja sodelavcev in kje delamo najpogostejše napake?
 • Najpogostejše pasti z davčnega vidika.

Poenostavite in razjasnite procese s priporočljivimi akti!

1.       Prednosti akta o delovnem času.

2.       Kdaj je pravilnik o nadurah smiseln?

3.       Katere dileme rešuje pravilnik o letnih dopustih (določanje LD, koriščenje LD, upoštevanje zakonskih zahtev)?

4.       Ko ne izplačujete dnevnic, je to potrebno ustrezno zapisati v pravilniku o službenih potovanjih?

Najpogostejše napake v pogodbah o zaposlitvi z delovnopravnega in davčnega vidika.

 

 

 

 

 

Kako, kdaj in kje?

Kotizacija znaša 176 EUR (DDV ni vključen). Ob prijavi več udeležencev iz istega podjetja, vam pripada 10% popust. Prijava vključuje: 

 • izvedbo delavnice s pripadajočimi gradivi za prenos znanja v podjetju
 • potrdilo o udeležbi,
 • pijačo in prigrizek med odmori in brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS.

Delavnica bo potekala v četrtek, 1. februarja 2018, od 9.00 do 12.00, na GZS, v Ljubljani. Za udeležence je urejeno brezplačno parkiranje.

 

Seminar

176,00 € + DDV

Prijava

Ne zamudite priložnosti

Koledar izobraževanj »