right_sec_bg

Datum naslednjega
izobraževanja: /

Od konca prijav že 1080 dni 16 ur 18 minut
Predavateljica

Kontroling, finance

Optimizacija davčne obveznosti

Lokacija: Ljubljana
Izobraževanje je namenjeno: vodilnim delavcem, ki želijo razumeti in poznati davčno zakonodajo, računovodjem, lastnikom podjetij in vsem ostalim, ki jih tematika zanima.

Na delavnici Optimizacija davčne obveznosti bomo obravnavali davčno optimizacijo poslovanja predvsem v luči davka od dohodkov pravnih oseb. Konec leta je še priložnost, da na eni strani optimizirate svoje davčne obveznosti za iztekajoče se leto in hkrati poskrbite, da bo vaše poslovanje v novem letu davčno varno in hkrati ugodno.

Program izobraževanja

1. del: primerjava računovodskih kategorij v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb s poudarkom na davčni varnosti in optimizaciji

  • Neopredmetena dolgoročna sredstva in osnovna sredstva
  • Finančne naložbe
  • Zaloge
  • Terjatve
  • Obveznosti
  • Prilagoditev prihodkov po SRS na raven davčnih prihodkov
  • Druge prilagoditve davčne osnove
  • Podrobneje o ciljih delavnice

2. del: katere davčne olajšave lahko izkoristimo v davčnem obračunu za leto 2015?

3. del: obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov – način davčne optimizacije in racionalizacije poslovanja ali davčna utaja?

4. del Razprava

Način dela na delavnici

Izobraževanje vsebuje teoretično-praktični del z odgovori na vaša specifična vprašanja. Zaradi praktičnega načina dela je število udeležencev omejeno. 

Kako, kje in kdaj?

Kotizacija znaša 176 EUR (DDV ni vključen). Ob prijavi več udeležencev iz istega podjetja, vam pripada še dodaten popust. Prijava vključuje: 

  • izvedbo delavnice s pripadajočimi gradivi za prenos znanja v podjetju
  • potrdilo o udeležbi, pijačo in prigrizek med odmori.

Delavnica bo potekala v torek, 6. oktobra 2015, od 9.00 do 12.00 v Ljubljani

 

Seminar

176,00 € + DDV

Prijava

Ne zamudite priložnosti

Koledar izobraževanj »