right_sec_bg

Datum naslednjega
izobraževanja: /

Od konca prijav že 186 dni 11 ur 5 minut
Predavateljica

Pravo

Kako učinkovito izterjati svoj denar - izvensodna in sodna izterjava

Lokacija: GZS Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izobraževanje je namenjeno: vsem, ki se soočate z zapadlimi terjatvami in aktivno iščete načine, da pridete do svojega denarja. Vsem, ki želite zavarovati svoje terjatve.

Praktično izobraževanje, ki pokriva vse vidike sodne in izvensodne izterjave, a vas tudi nauči kako morate ravnati, da se vam s sodno izterjavo v prihodnje ne bo potrebno ukvarjati.

Program delavnice

1. del: sodna izterjava in povezani postopki, Metka Glasenčnik

 • Razjasnitev pomena in pomembnosti ustrezne ureditve pogodbenih razmerij z vidika dokazovanja v kasnejšem sodnem postopku (poudarek na jasnosti in preciznosti pogodbenih določil, sredstvih zavarovanja in notarskih storitvah).
 • Vpliv časovne komponente na uspešnost sodne izterjave.
 • Razjasnitev vloge odvetnika ozirma pravne pomoči pred in med sodno izterjavo (vključno s prikazom načinov pridobivanja informacij o dolžniku s pooblastili, ki jih ima odvetnik).
 • Prikaz poteka sodne izterjave in pravnih ter dejanskih posledic le te.
 • Ponazoritev predstavljenega s praktičnimi primeri in izzivi, ki jih prinaša praksa.
 • Katere faktorje je treba presojati, preden se odločimo za izterjavo?
 • Podrobneje o ciljih izobraževanja

 

 

 

 

 

2. del: izvensodna izterjava, vodi Igor Kastelic

 • Kako je potrebno storiti, preden začnemo s postopkom izterjave?
 • Katere vrste dolžnikov poznamo in kako z njimi ravnati?
 • Kaj je "amaterska" izterjava in kakšne težave nam lahko povzroči?
 • Priprava na uspešno izterjavo: načini in vodenje komunikacije izterjevanih pogovorov.
 • Kako do podatkov o dolžniku in njegovem premoženju; poizvedbe v uradnih registrih, terenske pozvedbe, detektivi in izvršitelji.
 • Kaj storiti, če dolžnik nima premoženja, ima pa terjatve do svojih dolžnikov?
 • Proces izvensodne izterjave: opomini, IOP, telefonska izterjava, osebni obiski.
 • Kako najbolj optimalno stopnjevati pritisk na dolžnika?
 • Kako se boriti proti dolžnikovim izgovorom?
 • Kakšen je pravilen odnos do dolžnika pri komunikaciji?
 • Zakaj morajo biti dolžnikove obljube podkrepljene z dejanji?
 • Kako kljub izterjavi ohraniti poslovni odnos z dolžnikom?
 • Podrobneje o ciljih izobraževanja

 

 

 

3. del: kako so lahko detektiv pomaga pri izterjavi, vodi detektiv Janez Zemljak

 • Oris narave detektivske dejavnosti in detektivskih storitev, ki lahko postanejo ključen del poslovnega procesa, ki teče vse od pridobivanja stranke do dokončnega poplačila terjatev. 
 • Možnosti in pristojnosti, ki jih detektivom daje Zakon o detektivski dejavnosti pred/med izvensodno izterjavo ali po zaključku izven sodne izterjave, ko se ocenjuje prehod na sodno pot in njena upravičenosti - zlasti pridobitev podatkov o fizični osebi iz matičnega registra, podatka o zaposlitvi osebe ter podatka o lastništvu, vozil, plovil in zrakoplovov in ostalega premoženja pred pravnim interesom upnika (preden ima pravnomočen izvršilni naslov). 
 • V času pospešene gospodarske rasti se ponovno pojavlja več subjektov, ki že ob vstopu v poslovni proces nimajo namena storitve ali dobrine, katere bodo prejeli, tudi plačati. Izpad lahko pomeni razliko med uspešnim ali neuspešnim poslovnim letom. Detektiv lahko svetuje na področju preventive ali pa poskrbi za celovito preiskavo že nastalih okoliščin in nadaljnje postopke. Poseben poudarek bo na primerih iz prakse. 

Vse to in še več s strani detektiva Janeza Zemljaka, ki je univerzitetni diplomiran pravnik in detektivsko dejavnost nadgrajuje s 7 leti izkušenj dela v pravnem in škodnem oddelku največje Slovenske kreditne zavarovalnice, kjer je pokrival sume prevar in poslovnih goljufij ter področje izterjave in regresiranja terjatev, za katere je bila izplačana zavarovalnina." 

15 % popust za zgodnje prijave

Kotizacija znaša 177 EUR (DDV ni vključen). V kolikor se prijavite do 10. januarja, lahko izkoristite 10 % popust na zgodnje prijave. Kotizacija s popustom znaša 159,30 EUR (DDV ni vključen) Ob prijavi več udeležencev iz istega podjetja, vam pripada še dodaten popust. 

Kotizacija vključuje: predavanje, strokovno gradivo v obliki skripte, potrdilo o udeležbi in pogostitev. Za udeležence so zagotovljena brezplačna parkirišča.

 
 

 

Seminar

197,00 € + DDV

Prijava

Ne zamudite priložnosti

Koledar izobraževanj »