right_sec_bg

Datum naslednjega
izobraževanja: /

Od konca prijav že 137 dni 11 ur 3 minut
Predavatelj

Pravo

Kako učinkovito izterjati svoj denar - izvensodna in sodna izterjava

Lokacija: GZS Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Izobraževanje je namenjeno: vsem, ki se soočate z zapadlimi terjatvami in aktivno iščete načine, da pridete do svojega denarja. Vsem, ki želite zavarovati svoje terjatve.

Praktično izobraževanje, ki pokriva vse vidike sodne in izvensodne izterjave, a vas tudi nauči kako morate ravnati, da se vam s sodno izterjavo v prihodnje ne bo potrebno ukvarjati.

Program delavnice

1. del: sklepanje in vnaprejšnje zavarovanje upnikovih pravic (Uroš Vidović)

Načini sklenitve pogodbe

Zavarovanje naših pravic

 • oblike pogodb in posledična varnost pogodbenih strank

Instrumenti zavarovanja

 • menica
 • izvršnica
 • zastava nepremičnine
 • zastava premičnine
 • zastava terjatve
 • pomen sklenitve pogodbe v obliki notarskega zapisa
 • komercialna zavarovanja terjatev / faktoring brez regresa

2. Sodna izterjava terjatev - izvršilni postopek, (Uroš Vidović)

Začetek izvršilnega postopka

 • izvršilni naslov/verodostojna listina (razlika) + povezana z instrumenti zavarovanja/obliko pogodbe
  ugovor dolžnika
 • napotitev na pravdo – pomen listin v pravdnem postopku – povezava z obliko pogodbe

Potek izvršilnega postopka

 • ugotavljanje dolžnikovega premoženja
 • odlog izvršbe/dogovor z dolžnikom
 • zaseg premoženja dolžnika v tujini
 

3. Insolventni postopek (Uroš Vidović)

 • posledice za terjatve upnikov – povezava z instrumenti zavarovanja + kaj se zgodi z izvršbo, ki je v teku
 • ukrepi upnika za izogibanje škodi zaradi insolventnosti dolžnika – povezava z instrumenti zavarovanja
 • Podrobneje o ciljih izobraževanja

 

 

 

 

 

4. del: izvensodna izterjava (Igor Kastelic)

 • Kaj je potrebno storiti, preden začnemo s postopkom izterjave?
 • Katere vrste dolžnikov poznamo in kako z njimi ravnati?
 • Kaj je "amaterska" izterjava in kakšne težave nam lahko povzroči?
 • Priprava na uspešno izterjavo: načini in vodenje komunikacije izterjevanih pogovorov.
 • Kako do podatkov o dolžniku in njegovem premoženju; poizvedbe v uradnih registrih, terenske pozvedbe, detektivi in izvršitelji.
 • Kaj storiti, če dolžnik nima premoženja, ima pa terjatve do svojih dolžnikov?
 • Proces izvensodne izterjave: opomini, IOP, telefonska izterjava, osebni obiski.
 • Kako najbolj optimalno stopnjevati pritisk na dolžnika?
 • Kako se boriti proti dolžnikovim izgovorom?
 • Kakšen je pravilen odnos do dolžnika pri komunikaciji?
 • Zakaj morajo biti dolžnikove obljube podkrepljene z dejanji?
 • Kako kljub izterjavi ohraniti poslovni odnos z dolžnikom?
 • Podrobneje o ciljih izobraževanja

 

 

 

5. del: kako lahko detektiv pomaga pri izterjavi, (Janez Zemljak)

 • Oris narave detektivske dejavnosti in detektivskih storitev, ki lahko postanejo ključen del poslovnega procesa, ki teče vse od pridobivanja stranke do dokončnega poplačila terjatev. 
 • Možnosti in pristojnosti, ki jih detektivom daje Zakon o detektivski dejavnosti pred/med izvensodno izterjavo ali po zaključku izvensodne izterjave, ko se ocenjuje prehod na sodno pot in njena upravičenosti - zlasti pridobitev podatkov o fizični osebi iz matičnega registra, podatka o zaposlitvi osebe ter podatka o lastništvu, vozil, plovil in zrakoplovov in ostalega premoženja pred pravnim interesom upnika (preden ima pravnomočen izvršilni naslov). 
 • V času pospešene gospodarske rasti se ponovno pojavlja več subjektov, ki že ob vstopu v poslovni proces nimajo namena storitve ali dobrine, katere bodo prejeli, tudi plačati. Izpad lahko pomeni razliko med uspešnim ali neuspešnim poslovnim letom. Detektiv lahko svetuje na področju preventive ali pa poskrbi za celovito preiskavo že nastalih okoliščin in nadaljnje postopke. Poseben poudarek bo na primerih iz prakse. 

Vse to in še več s strani detektiva Janeza Zemljaka, ki je univerzitetni diplomiran pravnik in detektivsko dejavnost nadgrajuje s 7 leti izkušenj dela v pravnem in škodnem oddelku največje Slovenske kreditne zavarovalnice, kjer je pokrival sume prevar in poslovnih goljufij ter področje izterjave in regresiranja terjatev, za katere je bila izplačana zavarovalnina." 

15 % popust za zgodnje prijave

Kotizacija znaša 235 EUR (DDV ni vključen). V kolikor se prijavite do 28. februarja, lahko izkoristite 15 % popust na zgodnje prijave. Kotizacija s popustom znaša 199,75 EUR (DDV ni vključen). Ob prijavi več udeležencev iz istega podjetja, vam pripada še dodaten popust.  

Kotizacija vključuje: predavanje, strokovno gradivo v obliki skripte, potrdilo o udeležbi in pogostitev. Za udeležence so zagotovljena brezplačna parkirišča.

 
 

 

Seminar

235,00 € + DDV

Prijava

Ne zamudite priložnosti

Koledar izobraževanj »